darmowa dostawa od 499 zł | Aby zamówić zestaw materiałów z wzorem, którego nie znalazłeś na stronie - napisz do nas na czacie

Podstawowe informacje

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)

malieprint agencja kreatywna  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej smallbranding.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem strony oraz Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Edyta Przysiężna Malieprint Agencja Kreatywna  wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem  ul. Grota Roweckiego 10e/9, 45-267 Opole. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy, czat, lub bezpośrednio na adres mailowy zamowienia@malieprint.pl 
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych klienta obejmuje dane takie jak:
  1. dane podane przez klienta w formularzu zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.
  2. dane klienta zawarte w udostępnionych przez klienta plikach oraz podanych w celu realizacji projektów
  3. adres e-mail klienta podany dobrowolnie w celu dostarczania newslettera
  4. innych danych dostarczonych przez klienta niezbędnych do realizacji usług zamówionych przez klienta
  5. serwis gromadzi i wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu mogące być odczytywane przez nasz serwis w celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z serwisu
  6. nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.
  7. administrator danych nie przetwarza świadomie danych osób poniżej 18 roku życia, gdyż wszystkie usługi oferowane na stronie dedykowane są do osób pełnoletnich.

   Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, zapisując się do newslettera, lub kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne i bezpieczne.
 3.  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1.   zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2.   w celu umożliwienia wykonania projektu dla Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3.  w celu komunikacji z Klientem za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w serwisie, oraz w ramach prowadzonego czatu – przetwarzanie danych jest w tym wypadku niezbędne do przedstawienia oferty, pomocy użytkownikowi oraz następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora jakim jest wspomaganie sprzedaży  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. wystawienie faktury oraz uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej firmy oraz zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5.  cele archiwalne oraz statystyczne  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. marketing produktów oraz usług oferowanych przez serwis
   ( w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych )  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania serwisu oraz
   uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  9. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 oraz w ust. 3 i ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  2. kancelarie prawne, firmy doradcze, biura rachunkowe z którymi współpracuje administrator
  3. agencje reklamowe oraz firmy introligatorskie oraz poligraficzne współpracujące z serwisem na zasadzie programów partnerskich.
  4. ING Bank Śląski S.A.
  5. Twisto Polska sp. z o.o.

   Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych:
  1. w przypadku danych uzyskanych za zgodą użytkownika okres ich przechowywania oraz przetwarzania trwa do momentu cofnięcia lub ograniczenia zgody na ich przetwarzanie
  2. w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia rozczeń, reklamacji, obowiązków podatkowych
  3. w przypadku pozostałych danych okres przechowywania trwa do momentu istnienia uzasadnionego powodu ich przechowywania, lub do momentu skorzystania z prawa do zaprzestania udostępniania danych osobowych przez użytkownika.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o
 13. Zgoda na przechowywanie, zapisywanie oraz odczytywanie Cookies:
  Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja z prośbą o zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień ich przechowywania z poziomu swojej przeglądarki.Ich usunięcie czy wyłączenie może powodować trudność w korzystaniu ze strony.
 14. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. Korzystamy również z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
 15. Hotjar. Korzystamy z narzędzia Inspectlet Cupertino, California, United States. Z pomocą Inspectlet analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych. Inspectlet wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Inspectlet przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani inspectlet, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Inspectlet. Aby uniemożliwić gromadzenie tych danych przez inspectlet należy skorzystać z linku wypisującego, który uniemożliwi stworzenie zanonimizowanego profilu Twoich działań na naszej stronie. Również blokada plików cookies decyduje, czy pozwolisz nam na gromadzenie opisanych danych, lub nie.
 16. Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich
  Klient umieszczający dane osobowe osób trzecich może to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. Umieszczając takie dane w ramach działalności innej niż osobista lub domowa, klient staje się administratorem tych danych w rozumieniu przepisów RODO
 17. Logi wysyłane na serwer
  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona tj. atthost.pl. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Służą one weryfikacji prawidłowej pracy strony oraz serwera, są dostępne jednynie dla administratora serwera oraz strony.
 18. Rozwinięciem strony smallbranding.pl są jej social media – facebook fanpage oraz instagram. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 19. Korzystamy z narzędzia Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. Jeśli zalogowałeś się na facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu Twoich danych przez facebook, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

  Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

  Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w tym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 20. Dane osobowe pozyskane od użytkowników serwisu nie są przekazywane poza sferę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Continue Shopping